Zaměřujeme se na chov dobytka – masného kříženého skotu a specializujeme se na chov francouzského masného čistokrevného plemene CHAROLAIS.
Nejenže dává vynikající maso, ale dokonale zapadá do zdejší krajiny. V současné době chováme
cca 800 ks masného skotu, z něhož je 200 ks Charolais.
Produkujeme plemenné býky Charolais a mladé býčky exportujeme pro další chov do zahraničí. Prodáváme i dospělý skot a jalovice.