V roce 2010 postavila naše společnost zemědělskou bioplynovou stanici (BPS) v Horním Benešově
o výkonu 250 kW. V provozu je od ledna 2011. V roce 2012 jsme ji rozšířili na výkon 750 kW.
Elektrickou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů prodáváme do distribuční sítě.
Teplo využíváme k vytápění posklizňové linky a zemědělských budov v areálu BPS.
Bioplynová stanice jako vstupní palivo používá vlastní biomasu – kukuřičnou siláž, travní senáž,
GPS, cukrovarnické řízky a hnůj z hluboké podestýlky masného skotu.